SAMFUNDET

Samfundet står i disse år overfor en tiltagende social udfordring. Den forstærkes både af den tiltagende flygtningestrøm og af, at der er flere både enkeltpersoner og familier, der rammes af sygdom eller andre omstændigheder, der rokker ved deres sociale balance. Flere og flere mennesker kommer i klemme, og oplever sig uden af stand til at finde løsninger på deres udfordringer.

LØSNINGER

Vi ønsker at udnytte den ressource, der er tilgængelig i det frivillige initiativ, til at skabe innovative sociale løsninger, der kan medvirke til at sikre den sociale sammenhængskraft i familier, i medmenneskelige relationer og i lokalsamfundet. Det vil vi gøre, ved at fremme en kultur, hvor vi hjælper hinanden og sikrer det konstruktive samarbejde mellem frivillige aktører, erhvervslivet og de kommunale instanser.

HERNING

Med sloganet ”Her hjælper vi hinanden”, er det målsætningen at bidrage til oplevelsen af, at Herning er byen, hvor alle får de bedste muligheder for at bidrage, trives og udvikle sig.

 

 

 

Herning Care er en selvstændig forening og fungerer som paraplyorganisation for mange forskelige sociale initiativer. Her på siden kan du se nogle af de initiativer, der allerede er sat i værk, men mere vil komme til. Sidder du med gode ideer, er du velkommen til at henvende dig til os. Har du lyst til at involvere dig i noget af det, der allerede foregår, kan du også læse mere om det her på siden.

Herning Care - Her hjælper vi hinanden!